ג. יחסים אישיים, קבוצות פשוטות, וחשיבותם החינוכית

כל שיהיו השינויים שעתידה להביא התקופה החדשה , הרי היחסים האישיים שבין אדם לחברו והקבוצות הפשוטות לא יפסקו מלשמש עיקרי כלים ביד החברה לעצב בהם את אופיו של אדם . מתרבים המחקרים העוסקים בעיצובה של האישיות במשפחה ובקבוצות פשוטות אחרות : במגרשי המשחקים , בשכונות ובקהילות הקטנות . מחקרים אלו מראים כיצד המשפחה מקנה לאדם את ראשית חינוכו החברתי כשהיא נוטעת בו הרגלי אכילה , שינה , עשיית צרכים וכדומה , וכיצד נקבעות במסכת זו עיקרי צורותיה של העמידה בפני מכאובים , פחדים ורגשות אחרים . הם מראים הבדלים דקים בכיבושה של מתיחות הרגש , בהתפתחותה של כבישת עצמ 1 בצורות שונות , ובהם אתה מוצא הסבר לכמה הבדלים קיבוציים שבמזג ובתרבות . מחקרים בילדים מראים , כיצד מגרש המשחקים והשכונה מלמדים את הילד להעביר דפוםי התנהגות , שקנה בשדה נסיונו המצומצם בבית , אל קבוצות אחרות . ומכאן הוכחה , שכל עיקרה של ההתבגרות החברתית אצור ביכולת ללמוד בדרך נטילת חלק בקבוצות גדלות והולכות . אנו למדים מתוך מחקרים אלה , שלא המשפחה ובית הםפר בלבד אלא גם החבורה או הכנופיה , המועדון , העדה יש להם השפעה חינוכית מיוחדת ! הם מפתחים תכונות ש...  אל הספר
מוסד ביאליק