2. עיצובה וחידושה של ההתנהגות האנושית

בעשרים השנים האחרונות חלה הרחבה עצומה בכמה ענפים של הפסיכולוגיה , הסוציולוגיה וההיסטוריה , שאת כללם נוכל לכנות בשם 'מדע ההתנהגות האנושית . ' הפסיכולוגיה הניסויית , הפסיכואנליזה והאסכולות השונות של הפסיכו לוגיה הכללית , וכן גם ענפיה המיוחדים של הפסיכולוגיה השימושית — כגון הפסיכולוגיה של הילד , הפסיכולוגיה החינוכית והקרימינולוגיה — כולם כאחד סייעו להרחבת ידיעותינו על שינוי ההתנהגות האנושית . ואם נוסיף לכך את ידיעתנו האנתרופולוגית על האדם הפרימיטיבי ואת גילוייהם של היסטוריונים בעלי הבנה סוציולוגית בטבעו של אדם ובהתנהגותו במרוצת הזמנים , ואם על כל אלה נסקור גם את דפוסי ההתנהגות של גושים שונים בחברה של זמננו — תגובותיהם לחליפות אטיות ופתאומיות , כגון משברים , מלחמות ומהפכות — הרי שוב לא נוכל לומר , שאנו מגששים באפלה בכל הנוגע להתנהגות האדם . מה הם חידושיו הגדולים של מדע ההתנהגות האנושית מצד ההלכה ומצד המעשה 1 מבחינה עיונית הונח היסוד להרחבתה של ההסתכלות הסוציולוגית משעה שהדעה הישנה בדבר יצרים קבועים וטבועים מלידה הוחלפה בהבנת גמישותה הגדולה של נפש האדם . לא עוד מאמינים אנו , למשל , ב'יצרים...  אל הספר
מוסד ביאליק