א.רעיון החינוך החברתי

מוסדות אינם , בסופו של דבר , אלא דפוסי התנהגות קבועים של יחידים בעלי זיקת גומלין . מכאן שמוסדות מחייבים חינוך ל'התנהגות מוסדית' . לא ייתכן בית ספר בלא חינוך להתנהגות בכיתה : להליכות ריעות ודרך ארץ עם חברים ומורים ' לציונים ולפרסים אחרים . אי אפשר לבית ספר בלא חינוך לנאמנות ולהודיה בערכים , שהם יסודם של חיי בית הספר היינו : כיבוד הידיעה הלימו ' דית הפעולה הקיבוצית , המסורת או האידיאלים המיוחדים , שעליהם מושתת ' בית הספר . ודאי , אין הערכות קיימות לשמן ובמופשט אלא הן כמין רמזורים , ' המדריכים ומסדירים את הפעולה ואת ההתנהגות האנושית במצבים חברתיים ממשיים . הן משמשות דרכי הבחנה בנסיונות קיבוציים . אמת סוציולוגית פשוטה היא אבל עיקר ' שאין לך חטיבת נוהג שהיא מעשה בדול T לעצמו ' אלא תמיד היא פרק במערכה חברתית . כל פעולה היא חוליה בשלשלת פעולות חברתיות המתואמות מעט או הרבה , ומשום כך תלויה היא בחברה כעניין המעצב ומתאם ' את ההתנהגות האנושית . מבעלי תורת 'laisser faire ' נתעלם הדבר , שמוסדותינו ' מערכי החינוך שלנו והערכותינו אינם אלא פנים מרובות של תהליך אחד ויחיד זה , ואילו בעלי האוטוריטה החשי...  אל הספר
מוסד ביאליק