7 מן המנהג אל החברה

כל הריפורמות המוסדיות שהוצעו עד כאן אינן מספיקות בלא חידוש האדם ובלא תיקון הנוהג שבעולם . בעשרות השנים האחרונות חזרנו וראינו כמה ' השכיל אריסטו , באומרו שיציבות פוליטית תלויה בסיגולו של החינוך לפי צורת הממשל . הניסיון מראה שאין דימוקראטיה יכולה להתקיים אלא אם כן כל ' מוסדותיה כולם מכוונים לתכלית הדימוקראטית . לשון אחר : דרושה שקידה מתמדת על הפעלים החינוכיים של כל המוסדות . אפשר לומר דרך הכללה ' שבחשבון אחרון אין חברה יכולה להתקיים אלא אם כן היא מטילה מידה של תיאום על רשת המוסדות , מערכי החינוך ועיקרי הערכים . ולא צורכו של תיאום זה יהיה עניינו של פרק זה אלא טיבו והיקפו . '  אל הספר
מוסד ביאליק