ד. התהליך הדימוקראטי

היתרונות הגדולים לפי היחס שיש לו למשטר הנציגים , בל יעוורו את עינינו ' שנתעלם מכמה מקומות תורפה שבו , שהיו עליו לטורח גדול בעבר ועלולים להיות עליו לטורח כבד יותר בעתיד בעקבות השינויים החלים בחברה מתפשטת . אויבי הדימוקראטיה וממשל הנציגות , ואפילו מקצת התומכים בהם , מפקפקים זה כבר בכוח שיפוטו של המון העם בעסקי הנהלת המדינה . בקהילה מדינית קטנה כגון הפויליטיאה של אתונה העתיקה , היה טעמ לשער , שציבור האזרחים מבין דבר ויכול לדון בעסקי המדינה . אבל בחברה מסובכת כשלנו , טוענים הללו , כל הבוטח בדין ההמונים בעניינים מסובכים , שחשיבותם ראשונה במעלה , אינו אלא שוגה באמונות תפלות . לאמיתו של דבר לא היו העבדים באתונה אזרחים בפועל , והידימוקראטיה' שלה לא היתה למעשה אלא שלטון המיעוט , שהיינו מגדירים אותו היום כמעמד בינוני . הליקויים שבדימוקראטיה המונית של ימינו נעשו גלויים לכל לאחר שהעם הגרמני הובא בתכסיסים המוניים לידי כך , שבשעה קשה סייע במו ידיו להושיב את העריץ על כסאו . כשלונה של דימוקראטיה המונית כשלעצמו דיו להטיל פסול במסורת של רוס 1 ותלמידיו , היינו : באמונת ריבונותו של העם בתקופת ההמונים , בכ...  אל הספר
מוסד ביאליק