ג. תשע מעלותיו של ממשל־הנציגים

תהא הביקורת על ממשל הנציגים אשר תהיה , מעלותיו היתירות סופן שיע שוהו נקודת מוצא לכל ארגון חברתי שומר תיתת . ואלה מעלותיו הקבועות של ממשל הנציגים , בחינת הטוב שבדרכי הפיקוח הדימוקראטיים : . 1 איחוד כל כוחות החברה . ממשל הנציגים מאחד את כל העם וכל הזרמים החיוניים שבחברה . לשבחו של גאיטאנו מוסקה ייאמר , שהוא הוכיח שאין לך ארגון פוליטי שמפיק תועלת על ידי כל 'כוחות החברה , ' היינו : כל הזרמים החיוניים והחשובים מבחינה פוליטית אלא ממשל הנציגים בלבד . וזו חולשתן ' של כל צורות הממשל האחרות , כל שתהא יעילותן , שאין הן סומכות אלא על כמה קבוצות שבחברה , שבעזרתן הן מחזיקות מעמד בהתנגדותן לכל השאר . הגדרה סוציולוגית זו אינה מעמידה את אמנות השלטון על היחיד , אלא על מגמות וכוחות שהם יסוד וממש בכללה של החברה . ובל יתפרשו הדברים כמיעוט כבודו של היחיד : הפיתוח המלא של כושר הפרט ה 1 וה ויהיה לעולם מטרת חינוך עיקרית של כל חברה דימוקראטית באמת . אבל הגישה הסוציולוגית לפוליטיקה חולקת על הדעה האינדיבידואליסטית , המתעלמת מן העובדה , שמלאכת הממשל כל עיקרה איבה אלא תיאום מועיל של מגמות חברתיות , שביסודן הן נבד...  אל הספר
מוסד ביאליק