ב. שתי ערובות מיושנות לדימוקראטיה

שיווי משקלו של מבנה החברה הוא תנאי קודם לקיומה של דימוקראטיה . קודם כל דבר זה נוטל מכמה קבוצות כוח את ההזדמנות למשוך את הממשלה לצד טובתן המיוחדת . חוקה כתובה אינה עומדת במקופ שיווי המשקל . נתקבלה החוקה , מיד יש להכניס בתוך מבניה של המכונה הממשלתית ערובה לקיומה , בייחוד לאחר שנשמטו מידי ציבור האזרחים ונציגיהם שני מכשירים אדירים לשעבר בפיקוח המינהל : השליטה על התקציב , ואיום המרד המזוין . זה האיום האחרון כוחו היה יפה כל זמן שהרובה היה עיקר כלי הזין . האיום לבדו בהתמרדות המוי נים מזוינת דיו היה בימים ההם לשמירה על הממשל הדימוקראטי של העם . ביטוי קלאסי לדבר זה נתן תומאס ג'פרסוי ן במימרותיו ' השגירות בפי רבים עד היום . בדורה של מלחמת המכונות שוב אין בידי ציבור האזרחים , מפורק הנשק למעשה , לצאת בהתנגדות של ממש לעתות בצרה . מחסומי רחובות ונשק זעיר אינם כלי מלחמה נגד תותחים , ודבר זה נזדמן לה לסוציאלדימוקראטיה הווינאית ללומדו בשנת . 1934 ובנוגע לשליטה על התקציב אומר ג'ון מק מו י ריי בצדק : ' מקום שהשליטה הישירה על אוצרותיה הכלכליים של המדינה היא ביד הממשלה , הריהי שומרת לה לעצמה , בכל הפשטות ,...  אל הספר
מוסד ביאליק