6 הפיקוח הדימוקראטי על השלטון בחברה מתוכננת

הבהרת מבניה ושיווי משקלה של חברה מעלה את השאלה כיצד מטילים את ' הפיקוח על השלטון בעצם שעת לידתו של התכנון הדימוקראטי . ואין אנו מבקשים לתאר את המנגנון של ממשל נציגים לצורותיו השונות בהווה , אלא נצמצם את דיוננו באותם המצבים הקשים , שבהם עומד הממשל הפארלאמנטארי בפני מבוכת הזמן החדש , ובעקרונות המוסדיים המעורים בה , שאינם מתיישבים עם כל צרכיו . באמת אין שיטת הנציגים הצורה היחידה של פיקוח דימוקראטי . אף על פי כן יש ברכה בציון מצבים , שבהם נתקל משטר מבוצר של ממשל נציגים בקשיי הסתגלות לתפקידים החדשים .  אל הספר
מוסד ביאליק