2. אחריותה של הנהלת הראדיו

בעיית גיוונן ואיזונן של תוכניות , השוות להרבה דעות וטעמים והמושכות פלגות שונות של הקהל , חשיבותה אינה מועטת היום גמ בתחום הראדיו . המבנה והארגון של הראדיו הבריטי ( B . B . C . ) כחברה ציבורית הוא ניסוי , הנותן תק ווה טובה לעניין הטיפול בשירות תחבורה ממורכז ברוח דימוקראטית . תק נותיו של בי . בי . סי . ערבו י ת להצגה הוגנת של ההשקפות השונות . הנה כי כן לפנינו מכשיר שאין כמוהו קל ונוח לניצול טוטאליטארי , והריהו עומד תחת פיקוח דימוקראטי . הפיקוח הוא דימוקראטי קודם כל משום שבוועד המפקח של הבי . בי . סי . יושבים לא באי כוחם של בעלי עסקים בלבד אלא אף של כמה וכמה ' פלגות האוכלוסיה , וכולו עומד תחת פיקוח הפארלאמנט . תבנית הרכבו * של בי . בי . סי . מוכיחה , שהרצון לארגן מוסד באופן דימוקראטי חשוב יותר מטיבו הטכני של המכשיר הנידון . הראדי 1 על פי עצם מהותו מזומן הוא למירכח מוגזם ולנהוג בגזרות . אבל בבריטניה נמצאה המחשבה הדימוקראטית חזקה כדי למצוא דפוס ארגוני המסוגל לסכל את הנטיות הללו . ברור שהבעיה הגדולה היתה , כיצד מגיעים לידי הסכמה על שיטה הוגנת להקצאת זמן לכל הדעות והטעמים הראויים למקום . לש...  אל הספר
מוסד ביאליק