1. חופש העיתונות

עיקרו של עניין מיטשטש לעתים על ידי הדיון על עיתונים וסוכנויות מודיעין , שמתקיימות זה שנים רבות כחברות רשומות , כאילו היינו עוסקים ביחידים ' שעלינו להגן על חירותם . ס . י . פרידריך אומר בצדק י שעיתונות שלבשה צורה ' של חכרה מסחרית רשומה , מיד מצווה על המדינה למצוא דרכים ואמצעים לבלום את שימושו של כוח ממוסד זה . עיתונות כמשמעה וכתפקידה הראשונים פירושה המצאת אינפורמאציה וסיוע להבהרת הדעות על ידי דיון חופשי . התכלית הראשונה אינה מתקיימת כשאין ערובה לפרסום ידיעות י שאפשר לסמוך עליהן , השנייה אינה מובטחת , כשההון ' הגדול היא בעליהם של העיתונים וקובע מונופולין על הדעות או מקצה בדרך העקיפין מקום בעיתון וזמן בראדיו שלא לפי המידה לתעמולתם של אינטרסים סיעתיים . אי אפשר לקיים את שיווי המשקל בחברה , אם קבוצות בעלות זכויות ' יתירות יכולות להפעיל את המכשיר החזק ביותר להפצת רעיונותיהן ' בזמן שבעלות הזכויות המועטות נטולים מהן כלי ביטוי כאלה . ולא קל למצוא את התרופה לכך , שכן הרבה פעמים היקפה של חברת עיתונים קובע טיבו של שירות הידיעות ואת מידת התפשטותו . מצד אחר מאפשר עצם היקפו של עסק העיתונות את הפיקוח...  אל הספר
מוסד ביאליק