ז. פיקוח דימוקראטי על העיתונות והראדיו

עתה נדון בעיתונות ובראדיו ובכוחם הגדול להביא לעולם ולהפיץ ידיעות , דעות ותעמולה . הפיקוח הרימוקראטי על מוסדותיו של כוח זה חשיבותו חיונית , הואיל וגידול החברה גורר גידול השפעתם . אפשר היה להניח להם לגורמים הללו , המגיעים אל ההמונים , כל זמן שכוחם היה מפוזר . עיתונים קטנים וארגוני תעמו לה קטנים , המתחרים אלה באלה , אינם יכולים לגרום נזק גדול . אבל תחום השפעתם הגדל והולך וניהולם המרכזי מעמדות מפתח תובעים נתינת דעת לאחריותם הציבורית ולרשלנותם השכיחה למלא אחריה . בהיקף זה שוב אי אפשר להניח את גידול הכוח שבידם ואת שימושו מחוץ לתחום הפיקוח הציבורי .  אל הספר
מוסד ביאליק