ו. שירות המדינה

התכנון בחברה תעשייתית מורכבת מניח מראש , שיש בידו מנגנון של פקידות ממשלתית היודע את מלאכתו הממורכז מבחינה מינהלית , הבריא מבחינה פולי ' טית והנתון לשליטה דימוקראטית . מה שאמרנו על הצבא בנוגע לשיווי משקל חברתי , על אחת כמה וכמת שכוחו יפה בנוגע לביורוקראטיה . מתחילת ברייתה בערים הריפובליקות האיטלקיות ועד להתפשטותה על פני מדינותיה של אירופה היתד . הביורוקראטיה מבצע של תכנון . התפשטות הביורוקראטיה הלכה יד ביד עם התפשטותו של החוק הרומאי , עם ייסודן של טריטוריות פוליטיות בעלות מינהלים הומוגניים יותר ועם ריכוז זכויותיהן של אחוזות פיאודאליות ושל קהילות ימי הביניים העירוניות בידיהם של נסיכים אבסולוטיסטיים ומנגנאותיהם . תחרות פוליטית צבאית בין רוב המדינות של יבשת אירופה סייעה להתפתחותה של גביית מםים יותר ראציונאלית , יותר מקיפה וסדירה , כדי לפרנס את צבאות הקבע החדשים , שבאו במקום השירותים האקראיים של גייסות השכירים שבפי קודם של 'קונדוטיירים . ' מלנהל רשמי לגביית מסים ירש את מקומה של המויכ סנות הבזבזנית , לא ראציונאלית , שהיתה אופיינית ל'משטר הישך של צרפת , וזה היה הקץ על שחרורי מסים מכל המינ...  אל הספר
מוסד ביאליק