ה.הפיקוח על הכוחות המזוינים

בין ארגוני השררה המרוכזת הגלויים ביותר אתה מוצא את השירותים המזו ינים : הצבא , הצי וחיל התעופה . שליטתם יש בה בלא ספק משום התגרות בדימוקראטיה , כפי שהוכיחו מאורעות שונים בתולדות אירופה . בונאפארטיזם ובולאנז'יזם בצרפת , עלייתו של פראנק 1 בספרד ' , משטר הק 1 לונלים' של פיל סודסקי בפולניה והגניראלים של היטלי—חוץ מן ה'פרונונסיאמנטו' נוסח אמריקה הלאטינית —כל אלה דיים ליתן בידי הדימוקראטים טעמים נכבדים להיזהר מפני שרי מלחמה . והנה אף על פי שהיו מעשי קיסריזם כגון אלה , הרי עובדה זו שרירה וקיימת , שהכוחות המזוינים הסדירים נעשו מכשירים בידי העריצות רק לעתים רחוקות בלבד . קרוב לוודאי , שסיבת הדבר נעוצה בכך שהצבאות הללו אינם פרי גידול טבעי , אלא פרי תכנון מתחילת ברייתם . הם מן הארגונים הראשונים , שהתחילו מחלקים את השררה על פי מעל 1 ת של דרגה וסמכות , המחושבות והמוגדרות ברור מלכתחילה . מקופלים בהם הרגלים ומסורת , המחנכים את הבריות לשימוש אחראי בשלטון , לשמירת החוק המוגדר יפה . אפילו מפקדים בכירים , שיצרם עלול להשיאם יותר מאחרים לשלוח יד אל השלטון , האתיקה הצבאית מניאה אותם מלעשות כך . אמת , צבאו...  אל הספר
מוסד ביאליק