ד.הפיקוח על המשק

הבה נתחיל בבעיות האיסטראטגיות המתייצבות בימינו בפני המתכנן הדימו קראטי בתחום הכלכלה . אין לך דיון על תכנון , שאין הפיקוח הכלכלי תופס בו מקום בראש , וזה מכמה וכמה טעמים . מצד אחד נוגע כוחו של הסדר הכלכלי בקיומו של האדם נגיעה עמוקה ואוניברסאלית , בלא שלימותם וייצובם של העניינים הכלכליים אין להעלות על הדעת את יציבותה של החברה . ומצד אחר ( ומאותם הטעמים ) עוסקים מומחים בחקירתן של בעיות התכנון הכלכלי זה משך זמן . הכלכלנים הללו הגיעו אפילו למידה ניכרת של אחדות דעוית בכל הנוגע לעיקרי ליקוייה של שיטתנו הכלכלית שבמערב אף על פי שדעותיהם ' חלוקות בנוגע לעיקרי סיבותיה של ההשתבשות הכלכלית ובנוגע לדרכי התיקונים המשובחים . עם זה אין הפופולאריות הנודעת לתכנון הכלכלי נקייה מסכנות . כלכלנים רבים וחוגים רחבים בציבור סבורים , שאין בין תכנון בכלל לבין תכנוךכלכלי ולא כלום . הללו סבורים ' שאם התהליך הכלכלי הוקם על כנו על ידי מדיניות תיאום מכוונת — שוב אתה רשאי להפקיד את כל השאר שבחברה בידי 'laisser faire וכבר נזדמן לנו להפריך שאננות זו בנוגע לשיבושים שבתהליך החברתי הרחב . כאן אנו מבקשים להוכיח , שתכנון...  אל הספר
מוסד ביאליק