ב. כללים למדיניות התכנון המ1נע

1 . אין תכנון אלא על ידי שלטון מרכזי חזק . תכנון , אם טו טאליטארי או מ 1 נע , אי אפשר לו שיהא מכשיר יעיל בידי רשות מרכזית , אם היא חלשה . ובריטניה תוכיח , שאין דימוקראטיה וחירות עם צנטראליזאציה חזקה צוררות בה זו לזו ! ויפה אמרו , שהצנטראליזאציה בבריטניה היא שעשתה את השלטון לממשל אחראי . כל אימת שבשיא ארצות הברית בוטל לעצמו את תפקידו של 'טריבון העם' סמכותו גדולה אפילו משל ראש הממשלה הבריטית , התלוי באימובו של בית הנבחרים . אין להתיש בבריטביה לא את עליונותו של הפארלא מבט ולא את אחריותה של הממשלה , הואיל וריכוז זה של שלטון הוא צורך התכבון , ותועלת לו ממנו . החירות מן הדין שתהא מובטחת על ידי אמצעי השליטה הדי מוקראטית שביד הפארלאמנט ועל ידי שיטות חדשות , שיש לערכן לשם כך . אנו מטעימים צד זה , הואיל ורבים סבורים , שאין לך דרך טובה למניעת הטוטאלי טאריות אלא בהוצאת השררה מידי הממשלה המרכזית . אין סכנה לחירות מצד ממשלה 'שלנו , ' שאנו בחרנו בה ושבידינו לסלקה . אין סכנה צפויה לחירות אלא מצד אוליגארכיות , שאין עליהן אחריות הציבור . נתינת הדין הציבורית על המינהל וחילוף נושאי המשרות מפקידה לפקיד...  אל הספר
מוסד ביאליק