א. פוליטיקה ופיקוח מוסדות

ברור שאי אפשר לקיים שיטות צמודות , בייחוד בשדה הכלכלה , בלא פגיעה במנגנון הפוליטי . הצורך לסגל את המנגנון הפוליטי לשינויים חברתיים אין פי רושו , שיש לנתוץ את המוסדות הפוליטיים של ארצות הברית ובריטניה ולשים תחתיהם אחרים , שלא כמותם . אדרבה , יש להכניס שינויים במוסדות הפוליטיים הקיימים ולעשותם מכשירים טובים יותר בלא לפגוע בתפקידם הראשוני — לי ' כוד חיי האומד ,, פעמים שתי התכליות הללו נראות כשני הפכים בנושא אחד , שהרי ניהולה של חברה בשעת חליפותיה תובע תיקון תמיד של מוסדותיה , בעוד שליכוד לאומי תובע את יציבותם של המוסדות הפוליטיים . כרגיל נפתרת מבוכה זו על ידי השארת המסגרת הישנה בהוויתה והנחת מקום לניסויים בנוהלם של דברים , כדרך שעשו , למשל , במוסדות הפארלאמנטאריים הבריטיים וב'סוכנויות הפועלות' ( action agencies ) של ממשלת ארצות הברית . חזקה מדי הדביקות הכללית בארצות הברית בחוקת המדינה משיוכלו אנשי היבונד הנאצי' או הקומוניסטים ' להכריז בגלוי על כוונותיהם' —כדרך שעשה , למשל , מארכס ב'מאניפסט הקו מוניסטי' שלו . לפיכך היו אנשי הבונד והקומוניסטים מכריזים בשנות השלושים , שהם שומרים אמונים לח...  אל הספר
מוסד ביאליק