טז. תפקידיו של מעמד־שליט מחודש

ברי , תהליכים חברתיים כשלעצמם , כגון ברירה רחבה יותר למנהיגות ומיזוג יסודות ישנים עם חדשים ' עדיין אין בהם כדי להוליד תוצאות מעולות . בחברה החדישה טעונים תהליכים כאלה הדרכה מכוונת , שאם לאו סופם לתסיסה עקרה . לפי הדברים שאמרנו אנו יכולים לקבוע שני תפקידים עיקריים , המוטלים על מנהיגות בתקופת תכנון . מעמד שליט מחודש חייב תחילה לשו 1 ת לנגדו ולהגדיר בבהירות רבה , לפחות ככל מעמד שליט במשטר טוטאליטארי ' את העקרונות והתכליות של הדימוקראטיה בחברה תעשייתית . מלבד זה הוא חייב למצוא דרכים ואמצעים מעשיים להשגת תכליותיו על ידי תיקונים והסכמתם של המונים . אם נכון דבר זה , הרי לא זו בלבד שחייב המעמד השליט החדש לשמור ולקיי & את המעולים שביסודות המסורת , אלא גם לפתח רעיונות דינאמיים משלו —את חזון החברה , המסוגלת לטפל במשברים של זמננו באמצעים דימוקראטייפ . ויכול הדבר להיעשות אם האבחון והריפוי של מחלות החברה יהיו מעניינם של כל התופסים עמדות מנהיגות , אם כל אנשיה של שכבת השליטים יהיו חדורים הכרת הגדולה והייחוד של יעודם — להציל את עמם שלהם ואת האנושות כולה בשעה חמורה זו , שלא היתה כמוה בהיסטוריה . ברי , ל...  אל הספר
מוסד ביאליק