טו. הסכנה שבהתבוללות־יתרה

מעמד שליט היסטורי יכול להגיע לידי תחייה חדשה על ידי הרחבת בסיסו שתחולל בו מעצמה תמורה פנימית ותתן בו לב חדש על ידי ההתמזגות עם אנשים חדשים . לשעבר , בימי השלטון הא 1 ליגארכי , היו החבורות השמרניות קולטות וטומעות בקלות את המעטים המצוינים בעלי הסטיפנדיות ואחרים , שעמדו ותבעו חלק במנהיגות . היחידים שעלו למעלה היו נותנים גט פטורין למעמד שממנו באו , ועד מהרה הסתגלו לכת השלטת . שני דברים אפשר לטעון כנגד התבוללות מופרזת זו בעתיד . ראשית , חברת המונים דימוקראטית אינה יכולה לחזור ולבנות על בערות המונים ואדישותם . היא דורשת מנהיגות בכל דרגות החברה . ויפה ראו ואמרו , ששיטת הסטיפנדיות בעבר שללה ממעמד העובדים את מנהיגיהם שבכוח . שנית , התבוללותם הקלה של נערים ונערות בעלי הסטיפנדיות ושל העולים לגדולה מכוח עצמם מכל המינים זו תקלתה שהיא אוכלת את רוב חיוניותם ' בלא עת . בני אדם שעושים דרכם בחיים בכוחם הם הריהם על פי רוב אנשי רעיונות חדשים וערכים חדשים , אנשי יזמה ועירנות רוחנית , בעוד שקבוצות שמרניות , המחזיקות זה דורות בהישגיהם של אחרים , פחותים סיכוייהן להוציא מקרבן אנשי רצון , המבקשים סיכונים ונוחי...  אל הספר
מוסד ביאליק