יד. מדעי־רוח או מדעי־חברה?

אפשר שלשם השגת הליכוד במהירות יהא צורך להשתמש בשיטות החדישות של שידולי המונים . ואף האנגלים אם מבקשים הם להרחיב את הריפורמה החב ' רתית גם הם לא יצליחו במעשה בלי אידיאולוגיות . מסורות בריטיות , שהיו ' נכנסות לשעבר בלב הדור הצעיר שלא מדעת פחות או יותר , מעתה יהא צורך לקוימן לפניהם שחור על גבי לבן , כדי שהציבור המבין אותן יתרחב תמיד . ובעניין זד , יהא צורך לחזור ולבדוק את המסורת 'הקלאסית , ' המדגישה את המושג 'תרבותי יתר על המידה . הבוז לחינוך מקצועי הוא סבל ירושה של תקופה שעברה , שבד . היו עבדים עושים את המלאכה ובני חורין היו עוסקים ב'חכמות ומדעים . ' מסורת זו יצרה עולם אידיאלי —עולם של חלום בהקיץ , שבו דומה לא ילודי אשה מתהלכים בו , אלא פסילים . תפיסה קלאסיקנית זו של העולם העתיק עליה לעבור , אם יש את נפשנו לשוות משמעות מה למסורת קלאסית זו בעיני דור , העומד בפני תמורה חברתית רחבה , ושמא בפני תוהו ובוהו , —דור המת אווה להבין את הכוחות החברתיים הבנה ריאליסטית . המדע המודרני חוזר ובודק באמת את האידיאליזאציה הכוזבת של העולם הימתיכוני העתיק ואינו סובר ומקבל את הדעה , שהיתה זו תקופה של יציבו...  אל הספר
מוסד ביאליק