יג. הערך החברתי של פונקציות הנעשות בידי המעמד השליט

גידולה של החברה התעשייתית תובע מנהיגים בשביל התפקידים הכלכליים , הפוליטיים והחברתיים של אנגליה יותר משיש בידי א 1 כספורד וקמברידג' לספקם . מיעוטם של מוסדות החינוך הגבוה נעשה בבת אחת גלוי לעיני כל . כדי להמציא לאוניברסיטאות יותר סטודנטים , יש לשנות ולהרחיב את החינוך התיכון ויש ליתן יותר סטיפנדיות . הבעיה היא : כיצד מביאים הרחבה ודימוקראטיזאציה לתוך שיטות טיפוחה של ההסכמה שבלב . tacit consensus-n , nn cpo הראו כיצד מכשירים תוך זמן קצר גרעיני מנהיגים וכיצד מטפחים את הנאמנות הדרושה . אבל אין בידינו להעתיק את הדוגמה הרוסית כמות שהיא . אפשר שבחברה החסרה כל יסוד של יציבות , שבה הוטל על מעמד שליט חדש להכניס בלבו של ציבור נאמנות למשטר חדש , לא היה מנוס מדרכי מעשה קיצוניים . השיטה הסובייטית צירפה את דפוסי המעשה של הצבא עם אלו של איגודים חשאיים , והטכניקה הפסיכולוגית שלה מזווגת תעמולה עם אימתנות : סוגסטיה , הלהבה ופיקוח על הלבבות על ידי ריגול , השגחה וטיהורים . הנה כי כן משמשים התפעלות ופחד בערבוביה , חוץ מן הדבר הקרוי בשם 'מחשבה מאורגנת , ' כלומר : מיסוד של תורה מוגדרת , שכל חברי העילית המנהיג...  אל הספר
מוסד ביאליק