יא. שיטות ברירה מתואמות

אין יעילות בספירות דינאמיות של החיים אלא במקום שיש כוח הגבה וכשרון המעשה להיענות כראוי לשינויי צרכיה של השעה . וכאן מקום לבעל דין לבוא ולטעון לתחרות , שהיא הדרך הטובה בברירת אנשים . לא זו בלבד שהתחרות נותנת בידינו אמת מידה למדוד בה את כוחם של התכונות והכשרונות בביצוע מוגדר יפה יפה , אלא אף מעמידה את האנשים במצבים , הבוחנים ובודקים את כוח התמצאותם ומעלים מתוכם את הצירופים הדרושים של הכשרונות הסמויים . נמצא , לא זו בלבד שהתחרות היא דרך מדידה , אלא אף מסייעת בפועל להוליד את האנשים המצליחים —ואת הכושלים . ובאמת עתידה גם החברה המתוכננת להכיר תחומי פעולה , התובעים יזמה בהכרעות שאין לראותן מראש , מאת אנשים שכל ברירה מדעית מוקדמת ' תתקשה למצוא אותם . אין מכשיר מדעי לברירת אנשים , שיכולים לראות מראש את תהפוכותיו של עולם דינאמי . אפילו חברה מתוכננת על כורחה תהא בוחרת לעצמה במנהיגים פוליטיים , המוכיחים ומעצבים עצמם במאבק ממש ובתחרות הציבורית על המנהיגות , על נצחון רעיונותיהם , על בטחונו ואימונו של ציבור האזרחים . חברה המתוכננת מטעם מרכז אחד , שלא נשתייר בה מקום לתחרות חופשית , תתקשה למצוא בדור ה...  אל הספר
מוסד ביאליק