י. ברירה בדרכים מדעיות וגבולותיה

בחירת אנשים לתפקידיהם בדרך מדעית התחילה באותם שטחי ההדרכה המקצועית , שבהם אפשר לבודד ולמדוד את הכושר והיכולת הפשוטים הדרושים שם . גידול החברה דורש בחירה מדעית לא לתפקידים שגורים ופשוטים בלבד , אלא אף למשרות ולתפקידים מורכבים , שתביעתם מן האדם גדולה מן הרגיל . צריך שמבחני הכושר יהיו מקיפים יותר . במרוצת הימים תהא להם צורת כלים ' שאפשר לסמוך עליהם שלא יתעסקו עוד בקווי אופי נפרדים , בכשרונות מיו חדים ובאינטליגנציה כללית , אלא ירדו בהדרגה לעומקו של חקר כלל האישיות כולה . וכבר פיתחו הברירה והפיקוח המדעיים על ידי דפתוריט (! : ^ . - ^ שיטתיים בבתי הספר . תלמידי בתי הספר נבחנים עתה לפרקים מזומנים והתפתחותם נתונה לפיקוח בשיטה ערוכה כדוגמת התפתחותם של חולים במוסדות האישפוז . בתי ספר מודרניים עושים מבחנים באינטליגנציה ומקיימים דפתורים מפורטים של התלמידים לא על הישגיהם הלימודיים בלבד > אלא גם על קווי האופי שלהם , ובמרוצת השנים מתקבלת מתוך כך דמות דיוקנם של גידולם והתבגרותם . אבל עד עכשיו נצטמצמה המגמה לערוך סקר של כל אוכלוסי בתי הספר בבחינת כשרונות וקווי האישיות , הנוגעים לעתידו האקאדמאי של התלמי...  אל הספר
מוסד ביאליק