ט. השיטות בבחירת מנהיגים

שתי דרכים לבחירת מנהיגים —השיטה המסורתית והבחירה המדעית . אין שני משטרים חברתיים נוהגים דרך אחת בבחירת מנהיגים . מרובות הסגו לות המכשירות את האדם למנהיגות , אבל לעולם אינן באות בדרך החישוב והפקודה , אף על פי שפעמים יסודות ראציונאליים מתערבים בהן באקראי . בחברת אנשי צבא סגולות הלחימה של אדם הן מן הסתם המכריעות בבחירה , אבל לקריטריון עיקרי זה מתלווית , בדרך כלל , מידה של פרסטידה שמכוח הייחוס והמשפחה . כת של כוהנים תתנה מן הסתם , שהנבחר יוכיח קודט את כוחו במאגיה . חברה פיאודאלית דרכה להוסיף בעלות על מקרקעין לגבורה צבאית ולייחוס אצילים . משנתרחבו המסחר והתעשייה בעולם נעשה הכושר לעשות ממון או הוךשבירושה הגורם המכריע . בחברה שלנו , שאינה מתוכננת , אין כללים קבועים לקריטריון הפותח את השער אל השכבה השלטת . בכמה מן הקריטריונים הללו אתה מוצא שרידים ישנים ! אחרים עולים כשהם כרוכים בדרישה לשינויים חברתיים . חברת ימי הביניים דרשה בבחירת כמריה ובחינוכם נטייה דתית טבעית וכישרון מנהלי : המאות הי"ז והי"ח העלו אחר כבוד את האינטלקט ואת הידיעה הרחבה , ולא נתני את דעתם על נטיותיו התיאולוגיות של אדם כדי ל...  אל הספר
מוסד ביאליק