ח. לקח הניסוי הסובייטי

השתלטותה של חבורה מאורגנת על רוסיה על ידי תפיסת מקומו של המעמד השליט הישן , מיגורו וגירושו על ידי כינון סדר חברתי חדש בכוח הגזירה — מטבע העניין שדבר זה צריך יד קשה ואכזרית יותר ממשטר , שיצא בהדרגה בכוח אינטרסים שבחזקת לא מעורערת . תעמלנים שכוונתם לפאר ולרומם ולהנציח את המעמדות השליטים עתה במערב , ניצלו את הדבר הרבה פעמים והשתמשו בו שלא כהלכה . אף על פי שכל חברה מורכבת צריכה מעמד שליט , אין צורך זה מטהר את הרהב של מעמד שליט מיוחד ואינו פוטר את חברי המעמד ושליחיו מפיקוח הציבור , שעליהם לשמשו בתפקיד המושל . מכאן שאם אנו נושאים את נפשנו לשינוי צורתם של המעמדות השליטים הישנים שלנו בהדרגה , ולא להמרתם בבת אחת במשטר חברתי אחר , כדאי לנו ללמוד לקח מן הניסויים ההיסטוריים . לקח זה אפשר לאמרו בקיצור כך : . 1 אין ספק , שעלייתו של מעמד שליט בצורת מפלגה טוטאליטארית אין בה בשום פנים משום תקנה היסטורית , ואינה בבחינת פיתרון טוב , אלא בבחינת אין טוב ממנו במצב היסטורי מסוים , משום שלא נזדמנה בשעה זו דרך אחרת . . 2 זהו שלב התפתחות של חברה , שעה שהיא חלוקה בעצמה רק על פי שורת ארגונים המוניים של סיעות , ש...  אל הספר
מוסד ביאליק