ז. הבדלה בשררה

כשאנו מעיינים שוב במסכת זו ששמה ברית המועצות אנו מוצאים שלא ' הבדלי מעמד אישי ומעמד חברתי בלבד חזרו והנהיגו שם , אלא אף הפליות בשלטון . הסדר קם על מערכת חטיבות חברתיות המאורגנות בדקדוק מדוקדק , שירשו את מקומו של השלטון , הבא במערב מכוח רכוש וירושה וכאן מתלבש בריבוד מעמדי מפורש שכוונתו לשיווי משקל . בברית המועצות השיגו את היצי בות בכך שהניחו ביסודו של המבנה החברתי את הארגונים ההמוניים , כגון ' איגודים מקצועיים , קואופרטיבים , טר 1 סטים , קונצרנים תעשייתיים מלבד העי ' תונות , הביורוקראטיה והצבא . כל אלה הועמדו אל תחת מרותו של ארגון לא פחות מהם חזק , הכולל את המעמד השולט , זו המפלגה הקומוניסטית . ולא המציאו הסובייטים כל חדש כשעשו כך . כל עיקרם לא עשו אלא זו , שהביאו לכלל מסקנות הגיוניות מהלך דברים , המקופל בכל החברות הגדולות בנות זמננו , היינו סינדיקאליזם במסד המבנה החברתי ובטפח 1 תיו כאחד . החברה הדימוקראטית במערב עדיין אינה למעשה אלא צירוף של ציבורים וקבוצות קטנים ורבים לאין ספור ( כגון המשפחה , הכפר ) ואוסף גדול של איגודים שבהש תייכות חופשית ( כגון איגודים דתיים מועדונים וכיוצא באלה...  אל הספר
מוסד ביאליק