ד. ערכו של מתן פרסים מדורגים

החזרתם של הבדלי הכנסה מדורגים שמדרגה אחת ועד עשרים , וכן ההזדמנויות לחסוך ולהשקיע חסכונות בניירות ערך ממלכתיים ' והחזרתם של רכוש אישי העובר בירושה ושל חלקות אדמה קטנות לחברי הכפר הקיבוצי —כל אלה מוכיחים , שמתן פרס מדורג נחרץ בשביל לזרז את היחיד לעבודה . הנה כי כן חזרו וגילו הרוסים , מה שהחברה הקאפיטאליסטית ידעה יפה כל הימים : שבהב דלי הכנסה אתה עדיין מוצא את הדרך הזולה ביותר להפקתו של רוב המאמץ מציבור האזרחים . אבל שימושו של עיקרון זה בידי הסובייטים בא מכל מקום ללמד , שמתן פרס מדורג הוא בדין , אם הוא בא לזרז את הייצור החברתי ! ואינו בדין , אם אינו בא אלא לקיים את הפריבילגיה שבירושה . מלבד זה עמדה לה חכמתה לממשלה הסובייטית לראות , שקנאת הבריות לכבוד , לפרסום ולהצלחה אישית וכן תחרות של יחידים ותחרות של חבורות —כשהן באות כרוכות במתן פרס מדורג בממון הריהן מרבות יעילות במדינה . ונמצאנו למדים , שאין עידוד ' למאמץ בא על פי מזרז אחד אלא על פי צירוף של מזרזים . המדיניות הסובייטית מודה מצד זה ' שאף על פי שכל תחרות יש לה שורש חברתי 'לא הכל נעבימ בשווה לכל זירוז ולכל פרס . ביסודו של דבר אין כאן ...  אל הספר
מוסד ביאליק