ג. דפוס דיוקנה של החברה הקומוניסטית

מתוך הגינות כלפי הניסוי הסובייטי ראוי לדון כהצלחה את ביטולה של הבעלות הפרטית הישנה על אמצעי הייצור ואת הקץ שהושם להעברת השלטון מדור לדור בירושה לפי קווים מעמדיים . מתךפרס לאדם בזכות עצמו בא במידה מרובה במקומה של הפריבילגיה שבירושה . וכן הצליחו הסובייטים במידה מרובה בכריכת כבודו ומעמדו של אדם בתפקידו ובטיפוח ניידותם ( mobility ) של הבריות מבחינת המקום והמקצוע , אף על פי שבעיקרם לא נעשו הדברים אלא בכוח הכפייה האדמיניסטראטיבית . נראה שנתכווצו הריחוקים החברתיים שבין אדם לאדם ; ובכלל נראה , שנתמעטו ההזדמנויות שניתנו להם ליחידים ולמש פחות לעשות את עמדות השלטון שקנו להם לדבר העובר בירושה . ואחרון אחרון חשוב : אין שום דבר המונע ייצור לשם שימוש ובלבד שלא יהיה לשם רווחים פרטיים , הואיל ואין אינטרסים שבחזקה , שנמשכים לספסרות ולצמצום הייצור . אין טעם לקיצוץ בכוח הקנייה של ההמונים חוץ מצורך האגירה הציבורית ! ' וכן נראה , שגם תעסוקה קבועה מובטחת . אף על פי שברית המועצות תיקנה בכך כמה מליקוייה של החברה הקאפי טאליסטית עלו לה כנגדם כמה קשיים , שהמשטר הקאפיטאליסטי מצא להם ' תיקונים המניחים את הדעת . ב...  אל הספר
מוסד ביאליק