א. הערכת הניסוי הרוסי

אחד הגורמים לבלבול המוחות , שהוא גם מכשול לתמורה הריפורמיסטית של החברה , היא האוטופיה של חברה בלא מעמדות , ליקוי בהירותו של מושג המעמד , וההנחה המקובלת על רבים , שאין מנוס ממלחמת מעמדות . ניתוח ממצה של המושגים האלה יש בידו להראות , מה היחס ההדדי שביניהם . מקורם של מושגים אלה בפירוש המהפכני של המארכסיזם . כיוון שכך הרי נתנסחו המו ' שגים הללו מלכתחילה באופן , שהם מוציאים את הריפורמה מכלל חשבון . בתולדות המחשבה האנושית , הגדרתם של מונחי יסוד קובעת את הצורה , הכיוון ואת המסקנה של הוויכוח . וזו עדות לכוחה הגדול של שיטת הרעיונות מיסודו של מאר 3 ס , שכל מושגיה משלימים זה את זה , לפיכך מי שבא ונוקט בדרך הריפורמה עליו ללבוש עוז כדי לחזור ולהגות במושגיו , כדי לחזור ולהגדירם . גדול היה כוחו של מארכס בהעלאת עיקרי בעיותיה של החברה , אבל תשובותיו יונקות משורש הצפייה למלחמת מעמדות , שאין מפלט הימנה . לדעתנו אין זו אלא בבואתה של תקופת מחסור , וכל עצמה אינה אלא הקדמה , שממנה הסיק מארכס מסקנות כוללות שאין להן על מה שיסמוכו . מלבד זה , עדיין לא היו בימיו הטכניקות לריפורמה חברתית ידועות ולא מפותחות . ריב...  אל הספר
מוסד ביאליק