יב. קלקלותיה של השררה ודרכי מניעתן

הדימוקראטיה מבקשת שליטה על ד . קוררה לכל צורותיה . מניתוחן של מערכות השליטה שבעולם הה 1 וה העלינו את התביעה למיזוגן בתור מרות עולמית מאוחדת , שתוכל לתאם את מרכזי ה ^ ררה הכפופים לה . תיאום זה יש להיזהר בו שלא יהפוך את מרכז ה ^ ררה שלעתיד לענק מחבל , שלא היה כמותו לפניו בתולדות העולם , שעלול לטרוף בשרירות לבו את פרי בטנו של עצמו . בעיית השליטה הדימוקראטית קיימת בכל דרגותיו של הארגון החברתי , ובייחוד בעל יונה שבהן . ברי , אי אתה יכול לראות מראש פרטים טאקטיים של מיזוג כלל עולמי סופי ; אבל אפשר ואפשר לדון באופן המתקבל על הדעת בבעיית השליטה הדימוקרא טית בעתיד הקרוב . ואפשר שטוב ויאה , שפרק זה יסתיים במאזן הזכויות והחובות במאזן הסיכונים והסיכויים שלשליטה על קלקלותיה של השררה . ' הבה נתחיל במניית עיקרי הסכנות והסיכונים : . 1 ריכוז ה'עוררה שלא היה כמותו מעולם מחמת ריכוז הטכניקות החברתיות , כפי שראינו , ראוי הוא שיעמוד בראש מניינם של מקומות הסכנה . . 2 התמעטות כוחו הגשמי והרוחני של האזרח הבינוני אף היא גורם חיובי בחשבון המאבק כנגד קלקלותיה של השררה . תשישות זו , שבה לקה האדם הפשוט בפני הכוחו...  אל הספר
מוסד ביאליק