י. עיקרי דפוסים של שררה בימינו

הבעיה שלנו זה עניינה : כיצד כובשים את השליטה על המרכזים השונים של שררה רצונית , כיצד מתאמים אותם זה לזה , וכיצד יוצקים אותם לדפוס כולל יותר , כיצד מטילים עליהם סדר בהדרגה , עד שיוצלחו לשרת את הציבור . דרכי הממשל הדימוקראטי , שמקורם בציבורים הקטנים , מוטב שנכשירם לצורכי החטיבות רחבות המידות של ימינו , גם מצד הארגון מבית וגם מצד יחסי הגומלין שלהן שבחוץ . ולא קלה המלאכה , הואיל ולא תמיד אתה מוצא ממשל דימוקראטי בקהילה הקטנה , ואילו החטיבות הגדולות קשיים מיוחדים כרוכים בהן . בדרך כלל עניינים , המתעוררים בשעת המעבר מחברה לא מתוכננת לחברה מתוכננת , הם הקובעים את צביונו הפנימי של דפוס העזררה באומות ואת בעיותיהן מבית . חילוקי דעות גדולים קמים , דומה בשעה שיש נושאים את ' עיניהם לחברה שמקצתה מתוכננת , ואחרים — למתוכננת גמורה ; הללו — למבנה חברתי מעורב , והללו — לטוטאליטארי . בברית המועצות מחזיקה הממשלה המרכזית בידה שלטון מוחלט על החברה ! ואפילו היתה ממשלה זו בעלת עין טובה , עדיין היו דימוקראטיה וחירות במש מעות המערבית נעדרות מכאן . וכל מקום שאתה מוצא המונים שרויים בבטלה ובאדישות , מפני שהורחקו...  אל הספר
מוסד ביאליק