ט. מה בין שררה פונקציונאלית לבין שררה עדתית

לא הרי כוחה של עזררה שבידי ציבורים כהרי זה שמתלבש בפונקציות , בתפ קידים . קיררה אחרונה זו יש בה גרעין קזכלי . פעמים שהיא מתעטפת בלבוש של אמוציות , ובנוהג שבעולם שהיא באה כרוכה באינטרסים שבחזקה . אף על פי כן יכול יסוד העזכל שבה לשמש התחלה לתיקון השררה בכיוון העילוי האנושי והחברתי . אלה שמבקשים לבטל בהדרגה את האמוציות התוקפניות המזיקות , יוכלו להסתייע בתפקיד המקופל בתהליך זד , ולהשתלט על חזקות האינטרסים שבידי חבורות , או להבליען בתוך בניינה של כלל העדה . המאבק על השליטה הנבונה על כוחות עושקים ועל יצרים איראציונאליים אפשר להשתיתו כהלכה על קריטריונים בריאים של יסודות שררה פונקציונא ליים , כנגד יטודות שרוה לא פונקציונאליים . אפשר להוכיח , למשל , שניהול סדנות חרושת במכונות מיושנות בידי בעלים שמרניים פוגע בטובת הציבור . לדוגמה אפשר להראות על פיגורם הטכנולוגי של מיכרות רבים בבריטניה עד להלאמתם בזמן האחרון ועל גדירת הדרך בפני שינויים טכנולוגיים בענפי הבניין האמריקניים . כיוצא באלה אפשר להוכיח , ששלטונות שאינם נוהגים במשוא פנים חייבים לגדור מונופולים , שטובתם לבעליהם בלבד . כנגד זה קשה יותר ...  אל הספר
מוסד ביאליק