ח. טיבו וכוחו של רגש־העדה

ואלו סגולותיו של הכוח , המקופל ברגש 'אנו' שבאחדות העדתית : . 1 לא תמיד אתה מוצא את רגש העדה תויקפן ומתפשט . לאומנות לוי חמנית , למשל , פרי זמננו היא אף על פי שהפליה בין אנשי הבית ובין אנשי חוץ ' ( אתנוצנטריזם ) עתיקה לימים היא . וכן אתה מוצא שמדינות קטנות כגון שוודיה , נורבגיה , הולאנד , פורטוגאל ושווייץ , לשעבר מדינות תוקפניות ומתפשטות , עתה נתיישבו להן ועושות בשלום בעסקיהן . כיוצא בו הגיעה ההתפשטות הברי טית לידי כך , שחדלה להיות לוחמת אם מחמת שהיתה לה רוויה או מחמת שחלה ' כאן תמורה פסיכולוגית . לכלל הסבר המניח את הדעת בדבר עלייתה וידידתה של הלאומנות התוקפנית נגיע רק על ידי חקירת השוואה מדוקדקת בתמורות שחלו בכל התחומים — הכלכלי , הצבאי , הפסיכולוגי והחינוכי . יש להסתכל ולראות מה שורת סדרם של השינויים שחלו , מה כיוונם ומהירותם , ומה טיבם של צירופי המידות הללו על רמות שונות . . 2 תנאי קודם לחקירה כגון זו —מיון נכון של צורכי הנפש המוצאים את ' סיפוקם בסולידאריות קיבוצית , אם תוקפנית ואם שקולה . זו האחרונה נראית רצויה , הואיל ובין השאר היא נותנת סיפוק לתשוקתו של אדם לביטחון ולהיות חבר בצי...  אל הספר
מוסד ביאליק