ז. ריכוז השררה בקבוצות

שררה מתכנסת לא בלבד בקבוצות או באיגודים פונקציונאליים , כגון חבורת ציידים בשבט גופים של כמורה , חברות כלכליות או צבא , אלא אף בקבוצות ' אורגאניות , שהן חטיבותיהם של חיי ציבור , המכונות בשם קהילות . חיי ציבור כגון אלה , המקיפים את כל מעשי האדם מכל צד , הנענים לכל הצרכים ולכל השאיפות , מטבעם שהם מטפחים את אחדותם שלהם . עד שלא בא אדם מן החוץ שחולק עליהם , מקבלים בני הקהילה את אחדותם כדבר שאין מהרהרים אחריו , והכל שותפים כאן שלא מדעת ברגש של 'אנו . ' במסיבות מסוימות נוטות חבורות קהילה להכיר מדעת את ייחודן וערכיהן המשותפים . תודעה כגון זו פעמים שהיא מתלבשת תחילה לאתנוצנטריות , היינו להפליה בין האזרח ובין הגר . הלאומיות היא צורתם המודרנית של רגשות כאלה בקרב עדות גדולות , המאורגנות במדינות , או השואפות להגיע לארגון כזה . חיבת יתר מודעת למסורת ולתרבות , נטייה להסדר ענייני הציבור ביד עצמו , ולאחר מכן שאיפה לריבונות , הרגשה של שליחות מיוחדת , פוליטית או תרבותית או שתיהן יחד —כל אלה מפרנסים את רגש הלאומיות . החטיבות הפונקציונאליות , שתיארנו אותן לעיל , יש שהן חופפות את גבולות תחומיהן של העדות הלל...  אל הספר
מוסד ביאליק