ו. לקח חשוב

ההבחנות שהוחוורו לנו עד כאן יסייעו בידינו להיפרד לבטח מן הדיון על הקזררה כשלעצמה , או בכללה . הן יקלו לנו את התצפית הישרה בהשתלשלותה של השררה , בתמורותיה ובגלגוליה . ומעתה עלינו לייחד יותר את הדיבור ולומר כיצד כובשים השתלשלות זו . . 1 כיבושו של תהליך העזררה בהכרח שיהא שלם . אין במשמע הדברים , שבכל מקום ובכל זמן עלינו לנהוג בשיטות שו 1 ת בבחינת העניין . אבל יש במשמע הדברים , שתמיד עלינו לראות את כלי הממשל ודרכיו בתיאומם ובשילובם זדרלזה . כל צורה של עזררה בכל דרגה של ארגון ושל פעולה ציבורית , כל היכן שתימצא , יש לדון אותה כיא 1 ת לגופי ידיעתה . ולאחר הכל פעמים תמצא , שאין טוב להבין את דרכה של השררה בבניינה של החברה הנידונה אלא אם כן תאמר , שנהגו בה לפי הכלל 'הנח לו לזהי ' , בלא פיקוח . ' . 2 כמה דוגמאות ישמשו להבהיר את הדעה , שתהליכי עזררה שונים יש לדונם על פי דרכם . יחסים אישיים גמורים , כגון אותם שבין הורים לבניהם , שבין מורים לתל מידים , שבין שותפים למ ^ חק שבין אוהבים או ידידים , אי אתה יכול ליצור ' אותם ולא להועיל להם לאחר שנוצרו על ידי מעשים ארגוניים , שאינם נוגעים בהם . יחסים כאל...  אל הספר
מוסד ביאליק