ד. השררה ביחסים אישיים

אף על פי שמורכבות לאין ערוך הן תולדותיה של חווית השררה , הרי הארכי טיפוס שלה אינה אלא ההרגשה האישית של הכוח , שבידך להניע אחרים לבטל את רצונם מפני רצונך . כפייה פסיכית ממין זה , שאתה מוצאה בכשפים , עשויה על פי דוגמת חוויה ראשונית זו . מאז ומעולם היתד . הרגשת הק 1 ללה של אדם קשורה בשליטה על התנהגותם של אחרים . מכאן שאי אתה דן בשררה אלא בצמיחתה לממשל . הקזררה שלנו נמדדת על פי מידת היקפה של שליטתנו בחברינו ( כולל שירותיהם ) , ולהיפך rtrm 1 , שלנו נתונה לפיקוח במידה , שאחרים מקצצים ברצוננו לשלוט בהם . קיררה ושליטה לעולם הוראתן הראשונה כפייה ! אלא שעד מהרה מלים אלו שימושן מתרחב והולך , שפן אין אנו שולטים באחרים על ידי פקודות ואיומים בלבד , אלא הרבה פעמים במאור פנים ובשידולים . הווה אומר : הבאנו את הב ריות לעשות רצוננו — שררה יש כאן ! ולא חשוב הדבר כיצד הבאנו אותם לידי כך . פעולת גומלין ביחסי עזררה אינה עומדת על המורא בלבד אלא על היענות ' הדדית , ואפשר שהיא היא עיקרה וכלל מקורה של השליטה באדם . גדול כוחו של הפיקוח ההדדי ביחסים האישיים . עצמתו * וצורותיו משתנות לפי תכונותיהם המיוחדות של הצ...  אל הספר
מוסד ביאליק