ג. שלושה עיקרי־צורותיה של השררה

גילוייה של ה & ררה נבדלים זה מזה לפי דרכי הממשל שלה . לפיכך למועיל יהיה לנו להבדיל ביו שלושה עיקרי צורותיה של השררה : שלטון לא מוגבל הרס ' מאורגן , ושררה מוסדית או מגודרת . ( 1 ) שלטון בלתי מוגבל בדרך השימוש בכוח , שאין עליו פיקוח בידי יחידים או ציבורים מביא לידי אנדרלמוסיה , אנארכיה ואנומיה . את המשל הקרוב ביותר ' לשלטון בלתי מוגבל בענייני כוח אתה מוצא בחשמל כהוויתו הטבעית , באין אדון לו . חזיזים הפכפכנים אלו שבשעת סופת ברקים פעמים שאינם מביאים אלא ' חורבן , אבל אותה אנרגיה עצמה כשהיא באה אל תחת הפיקוח הטכנולוגי , הריהי משרתת בהכנעה את צורכי הבריות . השלטון הלא מוגבל . שמקורו המרץ האמוציונאלי בלבד , מטאטא כל מה שעו מד לו בדרכו כסופת זלעפוית . בזוועה רואים בני אדם בעלי רגש אחריות הת ' פרצויות של בעתה או של קצף חסר טעם . אנו משתדלים בכל הדרכים שבידינו למנוע את התפרצותם של יצרים מעורטלים ממין זה . אימה גדולה נופלת על החברה מפני התרגשות המונים ממין זה , שמא תישמט מיד כל שליטה . מדרכה של התרגשות זו , שהיא מידבקת כמגפה , אותה שעה בטלה השליטה בציבור ואין מושל ברוחו , והאספסוף קם ומכלה את ח...  אל הספר
מוסד ביאליק