א. החירות והסדר החברתי

סוציולוג היוצא ללמוד ולהבין את התמורה הפוליטית של ימינו , על כורחו עליו להגדיר את המושגים 'ממשלה ' , ' מדינה' ו'חברה' מבחינת הארגון החברתי ולר אותם בפרספקטיבה היסטורית . ארגונים בעלי חשיבות פוליטית אינם תמיד אברים של גוף זה , שאנו רגילים לקרותו בשם 'מדינה . ' מלה זו באה להן ללשונות אירופה staat , £ tat , state ) וכדומה ) מן הריניסאנס האיטלקי שעה שהבריות התחילו מדברים n X 0 stato ' המונח והוראתו היו בגדר חידושים . אי אתה יכול לתאר כיאות לא את הפיאו דאליות ולא את עיר המדינה היוונית על פי מונחיו של מושג זה , שעל כורחו הפירוד בינו ובין הבאות גדול והולך . הברירה מדינה או חברה , כמ 1 ת שהיא במחשבתנו היום , מקורה בזמן מאוחר יותר . תמצית המושגים הללו והיוצא מהם בפירוש ומכללם של דברים , שורשיהם בתקופת הליבראליות . ואף על פי שהרבה צדדים הנוגעים בעניין נשתנו , גדרם של המונחים בעינה עמדה . תקופת הליבראליות קיבלה במפורסמות שאינן צריכות ראיה את האיבה שבין ביורוקראטיה לפרקמטיה — שבעיני רבים היתה גופה של החברה . משבטלו זכויותיו המיוחדות של המושל האבסולוטי זה המלך , או אף משהלך וחלף לו לגמ ' רי הל...  אל הספר
מוסד ביאליק