ה. הנץ הדפוס החדש

מטבעו של שינוי שנתקבל בדרך דימוקראטית שאין הוא קיצוני . אי אפשר לו ' שיהא מופלג כל כך , עד שלא יהיה אלא לטובת אלה , שבמצבה של החברה בשעה זו אין להם מה להפסיד ואי אפשר מצד אחר שיהא משמר כל כך , עד שיסייע לאינטרסים שבחזקה שביד מיעוט . כל ריפורמה שלא כמהפכה , נושאת ' עיניה להתקדמות מאוזנת , ולפיכך היא יונקת את כוח ההתעוררות הדינאמית שלה מתוך המעמדות הבינוניים שבחברה . הריפורמה הוכתרה לשעבר , כפי שמוכיחים מעשים לא מעטים שהיו באנגליה , בהצלחה מרובה ביותר מקום ששמרנים פרוגרסיביים נטלו את העניין ליד , לאחר שההתחלה הראשונה נעשתה ביד קבר צות ראדיקאליות בהדרכת אינטלקטואלים בעלי ביקורת . אבל לקח הניסיון שבעבר אף הוא יש לו גבול . המדיניות החדשה של תיקונים אינה יכולה להיות עוד דרך הפשרה של הצלחה —או כשלון —בעסקי עניינים נפרדים לעצמם , אלא נוגעת היא בכלל החברה כולה . תוכניות חומש או עשור , התובעות הסכמה מוקרמת לא על תחילת המעשה בלבד , אלא על כל הפעולות שעתידות להשתלשל מאותה התחלה , נעשו בדורנו דרכה של תמורה חברתית . כיוון שכך , אין לכחד , שיש שייכות מסוימת של רעיון התכנון לשיטת המפלגה האחת . הואיל...  אל הספר
מוסד ביאליק