ב. השקפתו הפסימית של הפאשיזם

אחד ההבדלים העיקריים שבין קומוניזם לפאשיזם אתה מוצא בזה , שזה האחרון אינו מאמין בהכנת האדם לתיקון שלימותו , ושאין לו כל חזון אוטו י פי ראוי לשמו לתיקון סדרי החברה ויחסי אנוש . לפיכך אין רעיון תיקון העולם מורה דרך לפאשיסטים בעשייתם . דבר זד , מביא אותם לידי ניצול אכזרי חסר חשבון של הזדמנות השעה לטובת המיעוט , אם לטובת מעמד השליטים שלהם ואם לטובת עמם שלהם . אם , למשל , התערערות המצב הכלכלי מחייבת לתכנן סדר חדש באמת מידה עולמית , אלא שבשעת המעבר כדאית להם יותר אבטארקיה , יטילו הפאשיסטים את מלוא כובד משקלם להכרעת הכף לטובת האבטארקיה , לנצל את הזדמנויותיה'אף על פי שיודעים הם שמבחינה רחבה הרי זה הרס האנושות . בעוד שאחרים יגעים למצוא דרכים כיצד לשפר את רמת המחיה של כל המעי מדות והעמים אין הפאשיסטים מאמינים אלא בניצול בלבד . טובי המוחות שב ' דור עמלים למצוא את הדרך הטובה ביותר לסילוק סכנתה המתמדת של המלחמה , ואילו הפאשיסטים פשוט וברור להם , שהמלחמה מושרשת עמוק בטבע האדם , שעתיד 'גזעם' שלהם להפיק מדבר זה תועלת , אם יוציאו לשדה הקרב את החיי לים הטובים ביותר ואת הכובשים האכזריים ביותר . פובליצי...  אל הספר
מוסד ביאליק