א. תשובות טוטאליטאריות

התשובות הטוטאליטאריות אפשר להגדירן מבחינה מסוימת בתגובתה של הנפש הלומת בעתה בפני בעיה חדשה ; כבקשת מנוס בדרכי הפקודה , הלחץ , הכפייה ורצח העמים . בכללה הריהי שיטתן של אותן החברות , שבהן מושלת מסורת של משטר צבאי , מקום שארגון הוראתו קודם כל הטלת משמעת מחנה חמורה . ויש ללמוד ולחקור את טיבה של תשובה טוטאליטארית זו אף על פי שגםה ואכזרית " היא , הואיל והיא מציירת בבהירות את המצב , שעלה להן לחברות הללו , ואפילו הדרכים שהחזיקו בהן רובן אינן אלא ניסיון לרפא רעה ברעה אחרת גדולה הימנה . ומבחינה זו מועיל להסתכל ולראות מה הן תכונותיה העיקריות של התשובה הטוטאליטארית ובמה נבדלים קומוניזם ופאשיזם זה מזה . שניהם מודים , שתוהו ובוהו כלכלי גורם אבטלה חוזרת ונשנית , ושדבר זה אין לו תקנה לאורך ימים בהקלות לשעה . שניהם מודים , שזכות העבודה מזכויות היסוד של האזרח היא , ועל המדינה לקיימה בידו . שניהם מודים , שמידה של ביטחון , המחזיקה באזרח שלא ירד למטה מרמה מסוימת , ומידה של יציבות אף הן מעסקי כלל הציבור . וכן מודים השניים , שמידה של שלום הנפש גם היא על הציבור , שאין חברה מתקיימת אלא אם כן רואה בדעה צלולה ו...  אל הספר
מוסד ביאליק