2 התשובות השונות למצב השעה

המצב שתיארנו זה עתה נעשה גלוי לעין באירופה התיכונה עד שלא נתחוור בדימוקראטיות המערביות . המבוכה שבאנדרלמוסיה מן הקצה אל הקצה פקדה את האיזור ההוא זמן רב קודם שחשו בכל שינוי של עיקר בארצות , שניצחו במלחמת העולם הראשונה . מבעלות הברית נמנע במשך שנים רבות לעמוד על המתהווה מפני ע 1 שרן הגדול , מעמדן הבינלאומי הבטוח ומסורת של מנהגים ומוסדות דימוקראטיים שבידן . אף על פי כן היו רבים שהרגישו , שארצות אלו ברוכות המזל לא יימלטו מלעמוד במבחן הריב שיתגלע בין כוחות האיבה , ' הטבועים בגופה של המסכת החברתית . אי אתה יכול לעמוד על טיב מדיניותן של גרמניה ואיטליה בזמן שבין שתי המלחמות בעסקי פנים וחוץ אלא אם כן תפסת , שהארצות הללו כבר נאבקו אותה שעה עם המצב החדש , שפקד בינתיים גם אותנו כאן במערב בצורה זו או זו . ואפילו תשובתן לאותה תקיפה ראויה לכל גינוי שבעולם , לפחות הרי עשו ניסיון וביקשו למצוא תשובה למצב , בעוד שאנו במערב אמרנו לרפא את המשבר בדרכים של השגרה המקובלת בלבד . ואפילו עכשיו עדיין אנו נוטים לעצום עין מראות בעיות חברתיות ובלבד שנפטור עצמנו מלפנות אל שינויים יסודיים בחברה שלנו . לא נוכל להגיע לכ...  אל הספר
מוסד ביאליק