ט. ערעור האישיות

היום אנו יודעים , שאין אנו יכולים לדון בתופעות הללו כל אחת בפני עצמהבליית הדפוסים הטבעיים של שיתוף מעשה וחיי כלל , קלקול דרכי הממשל החב רתיים העדר התיאום בין הארגונים רחבי המידה וכוי וכוי . אין אלה מוסדות , ' שתעו בתוהו לא דרך , ושום נוהל אובייקטיבי של 'חידוש פני מוסד' לא יחזירם לתיקונם . היום אנו יודעים , שהתנהגות האדם ועיצובה של אישיות תלויים אף הם במידה רבה במוסדות אלה . מקום שאתה מוצא התערערות מוסדות הווה מוב טח שתמצא שם גם את פיזורה של האישיות , הואיל ואנו יודעים היום , שהתנה גות ואופי אינם ישויות מופשטות לעצמן , אלא שניהם בוקעים ויוצאים מתחילתם ממסכת המעשים ובמידה רבה מצורות פעולה של שיתוף מעשה שנתמסדו . פירושו של דבר , שאם תש כוחו המסדיר של דפוס שיתוף המעשה , שוב אין בידך גם דרכי ממשל ! הלכה חיותם , ירדה קרנם ועל כן אין להתנהגות מפלט מן ' הערעור . אדם ההולך בדרכה של מסורת בלא הרהור , ויום אחד נשתברה עליו אמונה זו ואין לה לנפשו בית אחיזה אחר , הריהו אובד בעולמו . הוא הדין לשבר בתי אומם של מוסדות , שסמוכה פגיעתו בהתנהגות האדם . רוב המצוות , שאנו מקיימים , נתמכות ומקודשות הן בי...  אל הספר
מוסד ביאליק