ז. דלדול דרכי הפיקוח על שיתוף־הפעולה

ירידת כוחן של הקהילות הקטנות גוררת את ירידתן של השיטות שהיו בעבר סימניהן המובהקים להן כל כך — ואלו הן דרכי הפיקוח על שיתוף המעשה . בכל מצב חברתי אתה מוצא שתי צורות של ממשל הציבור : האחת יסודה דרך המרות , הפקודה והציות , והשנית — פיתוח ההדרכה והמעשה בדרך השיתוף . כל צורותיו המסובכות של ארגון מדיני וחברתי שבמעלה גבוהה אינן אלא בנות צורות של שתי אבות הצורות הללו , וכל עצמן של אלו אינן אלא דרכים שונות לשם חלוקת העבודה והבדלת התפקידים שבחברה . השיטה הראשונה , שהיא דרך הפקודה והציות , מגיעה לעתים קרובות מאוד לכלל יעילות גדולה , אלא שעל פי רוב פגיעתה רעה לנוגעים בדבר . השיטה האחרת , שהיא דרך השיתוף , היא צורה של שורש יוצר . שיטה זו של שיתוף פיקוח היא אחת האמצאות הגדולות בשדה הטכניקות החברתיות . מכוח מושגה של מגמה משותפת , שאפשר להגשימה בח לוקת האחריות , יש ביד שיטה זו , ואפילו היא עתיקה לימים מאוד , יתרון רב מן השיטה הכופה הכל ללכת בעיניים עצומות אחר פקודתו של האחר . עזימת התפקידים השונים באופן , שכל אדם יוכל ליתן כמיטב כוחו , אפשר שהיא דרך של חלוקת עבודה , שאינה קשה ביחס ו קצת יותר קשה לפתח...  אל הספר
מוסד ביאליק