ו. כשלונו של התיאום גדול־המידה

בנוגע לדרכי ממשל מיוחדים , הרי יש עוד רוגז אחד שקפץ על החברה שלנו , והוא : שאין בה תיאום מוצלח בין הארגונים השונים גדולי הממדים . דרכים אלו מתפתחים בה במפעלי עסקים , במשרדי המדינה , או באיגודים ציבוריים של רשות , אבל משבאו לעולם הרבה פעמים הם נכנסים זה לתחום תפקידו של זה , ובמקום שאין תיאום בין המוסדות דרכם שזה גורע מיעילותו של זה . לא כן היה בחברת ימי הביניים , שבה היתה הגילדה ( קורפוראציה ) , למשל מערכת ' מפורטת של תפקידים , זכויות ואיסורים מוגדרים יפה יפה . דרכי היחסים בין החברים , סולם מעלותיהם החברתיות ותפקידיהם בקהילה היו קבועים בבירור ! כל אורחות חייהם , עבודתם , מנוחתם , דרכי יישובם ותפילתם עוצבו ונקבעו בבהירות על ידי מגמות הקהילה . גדולה מזו , האיגודים עצמם היו מתואמים ביניהם . הם היו גופי העיר של ימי הביניים , ובזה נבדלו בעיקרם מאיגודי המע בידים או העובדים של ימינו . הללו תפקידיהם מצומצמים בתחומים מסוימים , וכמעט שאין ביד הקהילה כל פיקוח עליהם . מי שמודה , שהחברה רחבת המידות לא תוכל להמשיך דרכה בלא תיאום מסוים בין מוסדותיה , אינו טוען לאיגודים בנוסח ימי הביניים ולא לאיגודים...  אל הספר
מוסד ביאליק