ד. עקירת הציבורים הקטנים, שוויסותם בידם

גידול בלא פיקוח בתחום המשטר הכלכלי אינו , כאמור , אלא בחינה אחת של גידול בלא פיקוח בכללה של החברה שלנו . לאט לאט נעשית החברה גוש של ציבורים קטנים וגדולים , שאינם נאחזים זה בזה הרבה פעמים אלא בכוחן של רשויות אדמיניםטראטיביות , שירשו את מקומם של הציבורים האו י רגאניים הק טנים שמלפנים . בשם 'אורגאני' כוונתנו לאותו כוח ויסות , שהוא אופייני לצי בורים הקטנים , ושבגדולים הוא עובר ובטל . ואין שום רזיו בכוח ויסות זה , הנותן מידה של יישוב דעת , שיווי משקל ורציפות בהתפתחות הדברים כל זמן שהיקפה של הקהילה מצומצם , עד שהכל יכולים לראות בקירוב כיצד יפול דבר . אין כל רזין בתיאום ההיצע והביקוש במערכתו של משק , שבו איש אחד מחליט , אילו מצרכים יש לעשות ואילו לאכול . והוא הדין בתיאום ההיצע והביקוש מצד אומן , העובד בשביל לקוחות , שמספרם מסוים , שהוא יודעם ומכירם בשמותיהם ויכול לחזות את רצונם ומשאלותיהם מראש . אין רזין אפילו בכוח הויסות מאליו של השוק כל עוד מתחרות בו חטיבות קטנות בלבד . תופעה זו של ויסות מאליו בציבורים הקטנים נחקרה היטב בתחום הכלכלי . אבל יש ויסות מאליו גם בתחומים אחרים . ההיקף המוגבל מנ...  אל הספר
מוסד ביאליק