ג. ממשק העדה דרך התחרות החופשית אל המונופולין

כשם שהטכנולוגיה , בחינת דרך ההתפשטות והרווחים , הולמת את רוח הכיבוש והניצול שלפנים , כך הולמת כל השיטה הכלכלית של התחרות החופשית והבע לות הפרטית על אמצעי הייצור פרק היסטורי אחד , שהוא שלב ביניים בין שתי שיטות משק מתוכננות . בקצה האחד מזה עומד המשק המקומי , המספק צרכים בלבד , שלא על מנת לצב 1 ר רווחים , משקן של קהילות הכפריים ובעלי המלאכה , ובקצה האחר מזה אנו רואים משק מתוכנן על פני שטחים עצומים , משולב בחליפין ובמיזוגים בינלאומיים ומבוסם על טכניקות מפותחות מאוד . כשאנו מסתכלים בקאפיטאליזם ובליבראליזם המוקדמים מתוך נקודת השקפה זו מתחוור לנו ש'קדשי הקדשים' שבמוסדותיהם — השוק החופשי והתחרות ' החופשית , המבוססים על מושג הרכוש הפרטי המוחלט בלא כל התערבות מן החוץ —לא היו אלא פירותיו של מצב ביניים מיוחד במינו . הללו היו הולמים ממש את שלב ההתפתחות הכלכלית , שבו לא היה עוד בידן של היחידות המקו מיות או השבטיות להתפשט , הואיל והיו קטנות מדי ומצומצמות וקרתניות מדי בדעות . ההתפשטות הכלכלית שלאחר מכן באה בדרך ההעפלה האינדיבידואלית ביד 'חלוצים , ' אנשים שנתברכו ברוח יוזמים ובהעזה העשויה לבלי חת ....  אל הספר
מוסד ביאליק