א. מכשירים חברתיים חדשים, המביאים לידי שלטון המיעוט

בניתוחנו זה נניח כדבר שאינו צריך ראיה , שגידולו המספרי בלבד של חברות זמננו הוא סיבה עקרונית לקשיים המוטלים לפנינו . גידול זה נגרם בראש ורא שונה על ידי התרבותה המפליאה של אוכלוסיה למן הזמן שחלה המהפכה התע שייתית —והיא עצמה הרי היתה פרי הטכניקה של המכונה . זה זמן רב אנו יודעים , שהשימוש המרובה במכונות גורר סיבוכים חברתיים משלו . מן המפור סמות הוא , למשל , שההעברה מנול יד לנול מיכאני הביאה לידי מהפכה בחלוקת העבודה ויצרה אורח מלאכה של בית החרושת , שעבודתו היא מיכאנית וראציו נאלית . אבל אין זו אלא בחינה אחת של שינוי שבא מחמת ריבוי אוכלוסים . ' האמצאות הכלכליות , שסיפקו להם להמונים מזון , לבוש ודיור , זכו לתשומת לב כראוי להן , בעוד שהתפתחותו של טכניקות אחרות , אף הן תולדותיו של ריבוי האוכלוסים , כמעט שנתעלמה מן העין . כוונתנו ל'טכניק 1 ת חברתיות' שבתחומי הפוליטיקה , החינוך , המלחמה , התחבורה , התעמולה וכוי . טיבן האמיתי לא הור גש לעין הרואה אלא בעשרות השנים האחרונות . * בשם טכניקות חברתיות אני מתכוון לכל הדרכים המסייעים לה להתנהגותו של האדם להסתגל לדפוסי הארגון ושיתוף המעשה של החברה . ק...  אל הספר
מוסד ביאליק