הקדמה

הספר הזה , שהוא ספרו האחרון של קארל מאנהיים המנוח , הסוציולוג היהודי גרמני ( ממוצא הונגארי ) , נשאר לא נשלם בכתובים ונערך לאחר פטירת המחבר ביד שנים מתלמידיו חבריו . שלושה חלקים עיקריים לספר , והם 'אבחנת המצבי , ' התיכנון הדימוקראטי ומוסדות משתנים ' , ' אדם חדש —ערכים חדשים . ' שלושה חלקים אלה יש בהם כדי להראות מה עיקר מתכונתו של הספר " ושלא מבחינה כרונולוגית בלבד הוא כמעשה םיום לדרך מחשבתו של מאנהיים . ראשית דרכו היתר . בימי התפוררותו של המשטר הוויימארי בגרמניה כשפירסם את ספרו 'אידיאולוגיה ואוט 1 פיה' ו המשכה — נסיונות התיווך והלבטים בין שני העולמות , הגרמני והאנגלי , הבולטים בספרו Man and Society in an Age of > Reconstruction וסופה — האמונה החיובית בסיכויי הדימוקראטיה שמן הטיפוס האנגלי ( בספרו 'דיאגנוזה של ימינו . ( ' מכמה בחינות אפשר לומר , שעיקרי רעיונותיו של ספר זה כבר באו כקודמיו , אלא שכאן הם ערוכים בצורה מלאה ומסודרת יותר . ואל יהא דבר זה קל בעינינו , שהרי כאן סדר ועריכה ( שקוויה הכלליים הותוו על ידי מאנהיים עצמו בכתב היד שהניח אחריו ) אינם עניין סגנוני בלבד , אלא יש בהם כדי ל...  אל הספר
מוסד ביאליק