דרכה של דימוקראטיה

קארל מאנהייק ספרי מופת מספרות העולם בעריכתו הכללית של מ . מ . בובר קארל מאנהיים : דרכה של דימוקראטיה ק ארל מ אנה יי ם דרכה של דימוקראטיה חירות , שררה ותכנון הקדים דבר ש . נ . אייזנשטדט מוסד ביאליק ירושלים תשי"ח  אל הספר
מוסד ביאליק