רשימת המקורות

אשבל , ד . : ( 1950 ) אטלס ביו" אקלימי , מח' למטיאוחלוגיה , האוניברסיטה העברית , ירושלים . בן אריה , י . : ( 1965 ) עמק הירדן התיכון , הקיבוץ המאוחד , תל אביב . גילת , ט . : ( 1962 ) מחלות כתוצאה מאקלים חם , םימפוסיון 'השפעת האקלים על האדם בישראל , ' הוצ . המועצה המדעית למחקר ופיתוח , ע' . 100—94 הלל , ד . : ( 1959 ) מחקרים בקרומי הלס , פרסום מס' , 63 התחנה לחקר החקלאות , בית דגון . זהר , ע . : ( 1962 ) משק המים והמלחים באקלים חם , סימפוסיון 'השפעת האקלים על האדם בישראל , ' הוצ . המועצה המדעית למחקר ופיתוח , ע' . 90—80 מרקוס , י . : ( 1962 ) שאלת ההתעייפות באקלים החם , סימפוסיון 'השפעת האקלים על האדם בישראל , ' הוצ . המועצה המדעית למחקר ופיתוח , ע' . 121—117 ניר , ד . : ( 1961 ) איזור בית שאן — חבל ארץ בגבול המדבר , הקיבוץ המאוחד , תל אביב . ניר , ד . : ( 1967 ) נופי ספרד , מסדה , רמת גן . ניר , ד . : ( 1970 ) גיאומורפולוגיה של ארץ ישראל , אקדמון , ירושלים . קירר , י . : ( 1967 ) החקלאות הקדומה בנגב , מוסד ביאליק , ירושלים . קרמון , י . : ( 1959 ) התנאים הפיסיאוגיאוגרפיים של השרון והשפ...  אל הספר
מוסד ביאליק